meny
calle
gud

Global Spirit (video installation) 5min loop

Filmen är ett möte mellan new age och nyliberalismen. Det som intresserar mig i arbetet är de kristna värderingar som ligger som en grundklang i vår kultur. Ett slags illustration av hur äckligt jag tycker att det är med rening och enskilt självförverkligande.
Ensamma människor kan inte utvecklas tillsamans; de kan bara trampa på varandra.

Everwanting Streets, grafitti utställning på Röda Sten i Göteborg.
Medverkande: Ulf Rönnerstrand, Anna Tolin,
Carl Rassmusson (photo) Mauritz Tistelö (ljud).