meny
tipi
socialforum

Global Spirit (Performance).

Inbjudna av Lunds Konstmuséum gästar vårt "företag" Global Spirit ett globaliseringsmöte ”Skånes Sociala Forum”. Vi håller en workshop i hur man öppnar sig för marknadskrafterna.

Jag har själv länge brottats med mina kristna vanföreställningar, med strävan efter det goda och efter det rena.
Här har vi arbetat med politisk polarisering. Jag tror inte att höger eller vänster har med frihet att göra utan om ensamhet.

I samarbete med Ulf Rönnerstrand