Menu
menu

https://vimeo.com/210556697

 

Global Spirit (video installation) 5min loop

Filmen är ett möte mellan new age och nyliberalismen. Det som intresserar mig i arbetet är de kristna värderingar som ligger som en grundklang i vår kultur. Ett slags illustration av hur äckligt jag tycker att det är med rening och enskilt självförverkligande.
Ensamma människor kan inte utvecklas tillsamans; de kan bara trampa på varandra.

Everwanting Streets, grafitti utställning på Röda Sten i Göteborg.
Medverkande: Ulf Rönnerstrand, Anna Tolin,
Carl Rassmusson (photo) Mauritz Tistelö (ljud).

 

yogi2

 

Global Spirit (Performance).

Inbjudna av Lunds Konstmuséum gästar vårt ”företag” Global Spirit ett globaliseringsmöte ”Skånes Sociala Forum”. Vi håller en workshop i hur man öppnar sig för marknadskrafterna.

Jag har själv länge brottats med mina kristna vanföreställningar, med strävan efter det goda och efter det rena.
Här har vi arbetat med politisk polarisering. Jag tror inte att höger eller vänster har med frihet att göra utan om ensamhet.

I samarbete med Ulf Rönnerstrand