Menu
menu

 

Sacrificial rite

i sammarbete med Etta Säfve och Shelley Sharr

Platsspecifik videoinstallation och social skulptur på

Ystad Konstmuseum 2018, del i samlingsutställningen ”Expriment för ytopier”.

Golvet i rummet är fyllt av vatten, unne i rummet står du på en uppbyggd träbrygga. Längst ut på bryggans kanst ligger vattenfyllda påsar som utställningsbesökarna fått i receptionen och själva blivit ombedda att bära upp och lägga ner.

I ”En offerrit” tilldelar vi elementen en mystisk förmåga att förlösa vår hopplöshet, det som håller oss tillbaka och står i vägen för våra drömmar och visioner. Genom utförda cermonier har vi försökt väcka nya minnen av att vara människa till liv.

Vi abetar här utifrån tankar kring vår relation till naturen, vår omväld, vårt samtida samhälle och kapitalismens makt. Vi tar avstamp i Guy Debortd roman ”Skådespelarsamhället”, vilken belyser en artificill bildvärld där ekonomiska intressen håller oss fångna i avbilder. Där vi försöker leva upp till bilden av oss själva istället för att uppslukas av livet självt.