Menu
menu

I sammarbete med Elin Maria Johansson och Etta Säfve

Ljudkomposition: Michel Wenzer

Skådespelare: Nikki Nicola Berg.

 

Verket är en social skulptur, en parafras på Virginia Woolfs roman Mrs Dalloway.

Vi har utgått från ett antal intervjuer vi gjort med människor som bor i vår by Östra Vemmerlöv.

Del 1. är en installation i Gröna hangaren på Gylleboverket.

Del 2 är ett performance i en villa i Östra Vemmerlöv.