Menu
menu

Installation på Verkstad Konsthall maj 2017.

I sammarbete med Elin Maria Johansson och Etta Säfve.

Ljudkomposition: Michel Wenzer

Verket undersöker människans förhållande till sig själv, sina medmänniskor och sin samtid.

I vår ständiga strävan efter ljus, glömmer vi då bort de som föredrar att leva i mörkret? De som känner att världen inte är till förvdem? De som känner sig bländade, uttittade

.

Verket är en ljudinstallation där en berättelse om en person som stängt ute omvärlden och skapat ett eget univers i vilken han själv äger rätten att styra över sitt liv. Verket bottnar i frågeställningar som: Utanförskap. Tillhörighet. Isolation. Normalitet.