Menu
menu

EFTER DIG 2013
Performance 40 min. Dialog, elektromusik, videoprojektioner, och ljus.

Gylleboverket Performancefesten 2013. I samarbete med Marie Hauge Jensen, Jonas Frankson, Etta Säfve och Elin Maria Johansson.

Performancet framfördes i en 30 m lång hangar där aktörerna håller en monolog om ensamhet och kärlekstörst i var sin ände medan publiken rör sig fritt i rummet. Monologerna övergår efter hand till ett “Dog Talk-forum”, i vilken aktörerna under samtal och genom fysiska medel utmanar sina personliga barriärer.

med_stod_av_stor_150dpi